Офис контейнери

Контейнерите тип „Офис“ се използват най-често за осигуряване на нужната сигурност и комфорт за работа както на техническите ръководители, така и на строителните работници. Служат за изграждане на мобилни офиси, канцеларии, столова за хранене, съблекални, място за почивка и работни срещи. Служат и за фронт офис-продажби към крайни клиенти директно от обекта.

Изключително комфортни, климатизирани и удобни, офис контейнерите са много търсени освен за строителните площадки и земеделието, така и при организирането на мероприятия, концерти, фестивали, както и за охраняване на обекти. Могат да се монтират в различни конфигурации и да оформят конферентни зали чрез обособяването им в едно общо помещение от няколко контейнера. Подходящи са за поставяне на рекламни винили с висока видимост.

РАЗМЕРИ:

6 м х 2,40 м

4 м х 2,40 м

3 м х 2,40 м

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Строителни обекти, земеделие, мероприятия (концерти, фестивали), спортни клубове, ремонтни дейности, полеви лагери, столова, съблекалня, склад, за охрана, мобилен офис и др.