Плътни мобилни огради

Плътна ограда MR224

Плътната ограда най-често се използва за ограждане на обекти в градски условия и населените места с по-голям поток от хора. Тя обезопасява много надеждно обекта като спира достъпа до него. Другото й предназначение е да спре визуално достъпа и да предпази външните хора от евентуалния прахоляк, мръсотия и шум, генерирани от дейностите на строителната площадка. Допълнителното й укрепване се извършва посредством подпори с колчета и конектори, които фиксират оградата здраво към земната повърхност. Оградата позволява монтиране на рекламни винили с висока видимост.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 • Галванизирана рамка
 • Височинa: 2000 mm.
 • Дължина на паното: 2400 mm.
 • Платно -LT ламарина с антикорозионно pvc-покритие
 • Вертикални профили на рамката: Ф 40.0 mm.
 • Тегло: 25,4 кг.
ПРИЛОЖЕНИЕ:

Строителни обекти; мероприятия; пътно строителство; земеделие и селскостопански обекти и др.

Плътна ограда MR222

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 • Галванизирана рамка
 • Височинa: 2000 mm.
 • Дължина на паното: 2200 mm.
 • Платно -LT ламарина с антикорозионно pvc-покритие
 • Вертикални профили на рамката: Ф 41.0 mm.
 • Горен хоризонтален профил на рамката: 60х40 mm.
 • Долен хоризонтален профил на рамката: 60х35 mm.
ПРИЛОЖЕНИЕ:

Строителни обекти; мероприятия; пътно строителство; земеделие и селскостопански обекти и др.