Извозване на строителни отпадъци

Контейнер за строителни отпадъци 4 куб.

Контейнер за строителни отпадъци 6 куб.